Saturday, November 7, 2009

Mutiara Hikmah-Umar Al-Khattab.


"Pelajarilah ilmu! Pelajarilah ilmu untuk ketenteraman,ketetapan hati dan kelembutan jiwa! Tunduk dan rendahkan dirimu kepada orang yang padanya kamu belajar! Begitu pula, hendaklah tunduk kepadamu, orang yang belajar padamu! Janganlah kiranya kamu menjadi ulama yang bertabiat kasar! Agar tidaklah ilmu itu tegak dengan sebab kejahilanmu."kakinote:gambar hiasan dan kiasan

~Taipan Kecepatan Kota Tunjong~

No comments: