Saturday, December 18, 2010

Untuk Renungan Bersama.

Sabda Nabi Muhammad Saw yang bermaksud:

"Barangsiapa yang amalannya hari ini lebih baik daripada semalam , dia adalah orang yang beruntung. Barangsiapa yang amalannya hari ini sama dengan yang semalam, dia adalah oran yang rugi. Dan barangsiapa yang amalannya hari ini lebih buruk daripada hari semalam, dia tergolong orang yang dilaknat Allah Swt.