Friday, September 18, 2009

Wasiat Amirul Mukminin.

Bismillahirrahmanirrahim...
~Ramadhan Kareem~

Amirul Mukminin, Saidina Ali bin Abi Talib berwasiat:

1. Bertakwalah kalian kepada Allah, Tuhan kita dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim.

2. Bepegang teguhlah kalian pada tali Allah, jangan berpecah belah, kerana aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Kebaikan kelompok lebih baik daripada melakukan solat dan puasa, dan tidak mengindahkan agama adalah sumber kerosakan kelompok. Tiada kuasa dan kekuatan kecuali dengan Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung."

3. Perhatikanlah sanak kerabat, sambunglah silaturahim dengan mereka, nescaya Allah akan memudahkan hisab bagi kalian.

4. Berhati-hatilah terhadap anak-anak yatim, Janaganlah kalian menggantikan mulut mereka dengan kehadiran kalian(Janganlah kalian melalaikan mulut-mulut mereka dan jangan sampai mereka kehilangan sesuatu dengan kehadiran kalian).

5. Perhatikanlah tetangga-tetanggamu. Tetangga adalah wasiat Rasulullah dan terus menerus diwasiatkan kepada kita sehingga kita mengia beliau akan menjadikannya sebagai ahli waris.

6. Perhatikanlah Al-Quran. Janganlah kalian didahului orang lain untuk mengamalkannya.

7. Berhati-hatilah terhadap solat. Sesungguhnya solat itu adalah tiang agamamu.

8. Bersiaplah untuk selalu berada di masjid. Jangan tinggalakan masjid selagi kamu ada. Jika masjid ditinggalkan, kalian tidak akan melihatnyablagi.

9. Perhatikanlah puasa Ramadhan. Puasa adalah penutup api neraka.

10. Jangan tinggalkan jihad fi sabilillah dengan harta dan jiwa sekalian.

11. Perhatikanlah soal zakat hartamu. Sesungguhnya zakat dapat memadamkan kemarahan Tuhanmu.

12. Berhati-hatilah terhadap umat Nabimu, janganlah di antara kamu saling berbuat zalim.

13. Perhtikanlah sahabat-sahabat Nabimu. Seseunguhnya Rasulullah telah berwasiat kepada mereka.

14. Perhatikanlah orang-orang fakir dan miskin. Bersekutulah dengan mereka dalam penghidupan-mu.

15. Berbaiklah kepada budak-budakmu. Kemudian Imam Ali r.a. berkata: "Berdoalah. Berdoa kepada Allah. Janganlah takut pada cercaan tukang cerca dalam urusan Allah. Cukuplah Dia bagimu untuk menghadapi maksud jahat dan buruk kepadamu."

16. Berkatakanlah kepada manusia dengan baik sebagaiman kalian diperhatikan Allah.

17. Jangan tinggalkan Amar Ma'ruf Nahi Munkar, di mana orang lain mejalankan perkara atas kalian, sementara itu mereka tidak menerima seruan kalian.

18. Bersikaplah tawadhu', rendah hati dan gesit. Hindarilah perselisihan, perpecahan dan pertentangan.

19. Tolong menolonglah dalam kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah tolong menolong dalam dosa dan permusuhan.

20. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat pedih siksa-Nya.

No comments: