Thursday, February 7, 2013

A Tale of Mari and Three Puppies.

Sebuah cerita yang punya nilai-nilai. Manusia harus banyak belajar dari alam terutamanya haiwan kerana manusia sekarang ini tiada lagi sifat 'kemanusiaan' yang sebenarnya. Kalau dunia ini hanya manusia sahaja yang hidup tanpa haiwan, pasti tidak lengkap!

No comments: