Tuesday, April 20, 2010

Dunia Ini Untuk Tiga Golongan Manusia.

Telah berkata Ibnu 'Abbas Ra: "Sesungguhnya Allah Swt telah menjadikan dunia ini untuk tiga golongan manusia:

1. Orang mu'min.

2.Orang munafik.

3.Orang kafir.


Bagi orang mu'min dunia ini digunakan untuk bekalan di akhirat. Bagi orang munafik digunakan untuk perhiasan. Bagi orang kafir pula digunakan untuk kepuasan seleranya.(Ibnu 'Abbas)

No comments: